Restaurant Amarena | Baix Llobregat - Avis Legal
 • Tel. 93 672 09 14 · Mòbil: 663 703 204 · Email

  Avis Legal

  Dades de l’empresa

  En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

  Rafael Montoro Domínguez

  Domicili fiscal:
  Ctra. Corbera, km 1.3
  08756 La Palma de Cervelló
  93 672 09 14
  info@restaurantamarena.com
  37687514J

  L’accés al lloc web www.restaurantamarena.com de’n Rafael Montoro Domínguez implica l’acceptació de totes les condicions següents:

  Propietat Intel·lectual

  Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de’n Rafael Montoro Domínguez. Quedant per tant totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de’n Rafael Montoro Domínguez.

  Contingut de la Web

  Rafael Montoro Domínguez no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

  Actualización y modificación de la página Web

  Rafael Montoro Domínguez es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc Web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir responsabilitat alguna per això.

  Indicacions sobre aspectes tècnics

  Rafael Montoro Domínguez no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de’n Rafael Montoro Domínguez.
  També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

  Política de Privadesa i Protecció de Dades (L.O.P.D.)

  Rafael Montoro Domínguez posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc Web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin possades en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d’enviaments al correu electrònic info@restaurantamarena.com que apareix com a contacte o bé sobre aquells recaptats a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el reglat per la legislació en matèria de protecció de dades.

  En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de’n Rafael Montoro Domínguez o a l’adreça de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com referencia “DADES PERSONALS” i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

  Les dades registrades podrien ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, la remissió de publicitat – fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre altres activitats.

  Si escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència “BAIXA DADES PERSONALS”.

  © Tots els drets reservats: Rafael Montoro Domínguez